1399/12/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل مساله بر...
1399/12/11
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل ی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل یک مدل شبک...
1399/12/5
پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مس...
پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مسیریابی جه...
1399/10/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه علیخانی با عنوان «طراحی شبکه ز...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبه علیخانی با عنوان مطراحی شبکه زنجیره تأمین خون...
1399/10/20
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر توسلی نوری با عنوان «ارائه یک ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر توسلی نوری با عنوان «ارائه یک مدل یکپار...
1399/08/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم شعاعی با عنوان «مدلسازی و طراح...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم شعاعی با عنوان «مدلسازی و طراحی انبار ع...
1399/08/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس لطفی با عنوان «زمان‌بندی اتاق...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس لطفی با عنوان «زمان‌بندی اتاق عمل...
1399/08/20
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد فریدانی‌فر با عنوان بالانس خطو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد فریدانی‌فر با عنوان بالانس خطوط مونتاژ م...
1399/08/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا مقدم‌کیا با عنوان «پیش بینی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا مقدم‌کیا با عنوان «پیش بینی وضع...
1399/07/13
ذپایا نامه کارشناسی ارشد خانم مریم حاجی‌بابایی با عنوان «مسئله زم...
ذپایا نامه کارشناسی ارشد خانم مریم حاجی‌بابایی با عنوان «مسئله زمانبن...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند