کد خبر: 29605    1399/12/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل مساله برنامه‌ریزی تولید انباشته و زمان‌بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل مساله برنامه‌ریزی تولید انباشته و زمان‌بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز سه شنبه 26 اسفند 99 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 29580    1399/12/11
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل یک مدل شبکه جریان دانش بین کارکنان یک سازمان با استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل یک مدل شبکه جریان دانش بین کارکنان یک سازمان با استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح» با راهنمایی دکتر حمیدرضا دزفولیان در روز چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 14 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 29574    1399/12/5
پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مسیریابی جهت مدیریت پسماند در زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت»
پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مسیریابی جهت مدیریت پسماند در زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر پروانه سموئی در روز سه‌شنبه 12 اسفندماه 1399 ساعت 11:30 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 29565    1399/11/14
سمینار کارشناسی ارشد آقای امید محمودی با عنوان «پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي»
عنوان "پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي"،استاد راهنما: حميدرضا دزفوليان،دانشجو: امید محمودیزمان: چهارشنبه 15 بهمن ساعت 11
کد خبر: 29564    1399/11/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس گازری با عنوان « برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگان.»
عنوان سمینار: برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگاناستاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواهدانشجو: نرگس گازریزمان ارائه: 12|11|1399
کد خبر: 29563    1399/11/12
سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه گلمحمدی با عنوان « مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل»
عنوان سمینار: مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حلاستاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواهاستاد مشاور: آقای دکتر جواد بهنامیاندانشجو: فاطمه گلمحمدیزمان ارائه: 12|11|1399
کد خبر: 29562    1399/11/11
سمینار کارشناسی ارشد خانم گلشید لک با عنوان «مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی»
عنوان سمینار: مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازیاستاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه قهدانشجو: گلشید لکزمان ارائه: 12/11/1399
کد خبر: 29561    1399/11/11
سمینار کارشناسی ارشد خانم هانیه‌ محمدعلی‌زاده با عنوان « ارائه روش تصمیم گیری چند معیاره برای برون سپاری نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی»
عنوان سمینار: ارائه روش تصمیم گیری چند معیاره برای برون سپاری نیازمندی های سیستم های اطلاعاتیاستاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه قهدانشجو: هانیه محمد علی زادهزمان ارائه: 12/11/1399
کد خبر: 29560    1399/11/11
سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه سلطانی با عنوان «طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازی»
عنوان : طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازینام استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنامياننام دانشجو: الهه سلطانيزمان ارائه: سه شنبه 14 بهمن ساعت 10 صبح
کد خبر: 29557    1399/11/8
سمینار کارشناسی ارشد خانم مرجان مجیدی با عنوان «عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداری»
عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداریاستاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنامیانارائه دهنده: مرجان مجیدیزمان ارائه: 14 بهمن 1399 ساعت 10
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند