سمینار کارشناسی ارشد آقای امید محمودی با عنوان «پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي»

 
کد خبر: 29565    1399/11/14

عنوان "پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي"،

استاد راهنما: حميدرضا دزفوليان،

دانشجو: امید محمودی

زمان: چهارشنبه 15 بهمن ساعت 11 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند