سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس گازری با عنوان « برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگان.»

 
کد خبر: 29564    1399/11/12

عنوان سمینار: برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگان

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه

دانشجو: نرگس گازری

زمان ارائه: 12|11|1399 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند