سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه گلمحمدی با عنوان « مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل»

 
کد خبر: 29563    1399/11/12

عنوان سمینار: مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه

استاد مشاور: آقای دکتر جواد بهنامیان

دانشجو: فاطمه گلمحمدی

زمان ارائه: 12|11|1399 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند