سمینار کارشناسی ارشد خانم گلشید لک با عنوان «مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی»

 
کد خبر: 29562    1399/11/11

عنوان سمینار: مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه قه

دانشجو: گلشید لک

زمان ارائه: 12/11/1399 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند