سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه سلطانی با عنوان «طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازی»

 
کد خبر: 29560    1399/11/11

عنوان : طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازی

نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهناميان

نام دانشجو: الهه سلطاني

زمان ارائه: سه شنبه 14 بهمن ساعت 10 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند