سمینار کارشناسی ارشد خانم مرجان مجیدی با عنوان «عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداری»

 
کد خبر: 29557    1399/11/8

عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنامیان

ارائه دهنده: مرجان مجیدی

زمان ارائه: 14 بهمن 1399 ساعت 10 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند