سمینار کارشناسی ارشد خانم حمیرا کرد با عنوان «هماهنگی درتامین وتوزیع اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه براساس قرارداد انعطاف پذیری کمیت وبرون سپاری»

 
کد خبر: 29554    1399/11/8

عنوان: هماهنگی درتامین وتوزیع اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه براساس قرارداد انعطاف پذیری کمیت وبرون سپاری

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده: حمیراکرد

تاریخ ارائه: شنبه 18بهمن ماه ساعت 8:30 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند