سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه ارجمندی با عنوان «توسعه مدل یکپارچه برنامه ریزی اتاق‌های عمل و بخش استریلیزاسیون با رویکرد بهینه سازی استوار»

 
کد خبر: 29553    1399/11/8

عنوان: توسعه مدل یکپارچه برنامه ریزی اتاق‌های عمل و بخش استریلیزاسیون با رویکرد بهینه سازی استوار

ارایه دهنده: فاطمه ارجمندی استاد

راهنما: دکتر پروانه سموئی

زمان: شنبه 18 بهمن ماه 1399 ساعت 8-8:30 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند