برگزاری کار گاه ارتقائ سلامت(ایدز)

 
کد خبر: 19336    1398/09/09

همزمان باروز جهانی ایدزکار گاه آموزشی ارتقاء سلامت جسم دانشجویان (ایدز) درمورخ 98/9/10 ساعت هشت تا ده شب درنماز خانه خوابگاه دانشجویی بهادر بیگی برگزار میگردد  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند