تجليل از دانشجويان برتر پژوهشي دانشكده در هفته پژوهش

 
کد خبر: 19325    1398/08/25

لذا از دانشجويان شاغل به تحصيل كه داراي سوابق فعاليت‌هاي پژوهشي برجسته در دوران تحصيل مقطع فعلي مي‌باشند تقاضا مي‌گردد جهت ثبت‌نام و تكميل مدارك حداكثر تا تاريخ 98/9/6 از طريق تكميل فرم پيوست و تحويل مدارك به دفتر معاونت پژوهشي اقدام نمايند.   

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند