تجليل از كارمند برتر پژوهشي

 
کد خبر: 19324    1398/08/25

لذا از كاركنان محترم كه داراي سوابق و فعاليت‌هاي پژوهشي برجسته در بازه زماني 97/7/1 لغايت 98/7/1 مي‌باشند، تقاضا مي‌گردد جهت ثبت‌نام و تكميل مدارك حداكثر تا تاريخ 98/9/6 از طريق تكميل فرم پيوست و تحويل مدارك به دفتر معاونت پژوهشي اقدام نمايند. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند