مدیر گروه صنایع

دکتر جواد بهناميان
تحصیلات:  دکتری صنایع
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  Behnamian@Basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/behnamian
تلفن:  0818292505-8
تلفن داخلي:  413
توضیحات:  برای تماس با دفتر گروه با داخلی 391 تماس حاصل فرمایید.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند