لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

گروه صنايع


گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا در سال 1373 تاسیس و هم اکنون در کارشناسی دارای گرایش مهندسی صنایع ، در کارشناسی ارشد دارای دو گرایش سیستمهای کلان و بهینه‌سازی سیستمها و در دکتری دارای گرایش مهندسی صنایع است. ضمناً رشته مهندسى لجستيك و زنجيره تأمين نیز در حال راه اندازی می‌باشد. گروه دارای دو آزمایشگاه اندازه‌گیری گیری دقیق و کنترل کیفیت و آزمایشگاه بهینه‌سازی است. همکنون اعضای هیات علمی گروه مشتمل بر 1 دانشیار و 5 استادیار می باشد که در زمینه‌های روش‌های بهینه‌سازی و ابتکاری،  مدیریت و مهندسی کیفیت، مدیریت زنجیره تامین، مکانیابی و استقرار تسهیلات، هوش مصنوعی و شبکه‌های بیزین تخصص دارند.

مأموريت اصلی گروه توسعه گروه در قالب افزایش افزایش اعضای هیات علمی و گرایشهای آن در مقطع تحصیلات تکمیلی با هدف ايجاد مجموعه ای هماهنگ از فعاليت‌های پژوهشی و آموزشی در بالاترين سطوح علمی است تا موجب ارتقای روزافزون اساتيد و دستيابی دانشجويان به آثار علمی در زمينه مهندسی صنايع و توانايی آنان در ايجاد نوآوری و خلاقيت و همچنين كمك به پيشرفت و گسترش مرزهای دانش و مهم تر از همه سرآمدی در اين رشته از علوم مهندسی گردد.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند