اخبار

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل مساله برنامه‌ریزی تولید انباشته و زمان‌بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان رستمی با عنوان «مدل سازی و حل مساله برنامه‌ریزی تولید انباشته و زمان‌بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز سه شنبه 26 اسفند 99 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل یک مدل شبکه جریان دانش بین کارکنان یک سازمان با استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرمین مکارچی با عنوان «طراحی و حل یک مدل شبکه جریان دانش بین کارکنان یک سازمان با استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح» با راهنمایی دکتر حمیدرضا دزفولیان در روز چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 14 ارائه خواهد شد.

پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مسیریابی جهت مدیریت پسماند در زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت»

پایان ناممه کارشناسی ارشد خانم حسنا صحرایی با عنوان «مکان یابی_مسیریابی جهت مدیریت پسماند در زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر پروانه سموئی در روز سه‌شنبه 12 اسفندماه 1399 ساعت 11:30 ارائه خواهد شد.

سمینار کارشناسی ارشد آقای امید محمودی با عنوان «پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي»

عنوان "پيش‌بيني سطوح كنترل بيماري آسم با توجه به عوامل خطر آن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي"،

استاد راهنما: حميدرضا دزفوليان،

دانشجو: امید محمودی

زمان: چهارشنبه 15 بهمن ساعت 11

سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس گازری با عنوان « برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگان.»

عنوان سمینار: برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و تسطیح منابع پروژه با توجه به معیارهای چندگانه در انتخاب تامین کنندگان

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه

دانشجو: نرگس گازری

زمان ارائه: 12|11|1399

سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه گلمحمدی با عنوان « مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل»

عنوان سمینار: مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه

استاد مشاور: آقای دکتر جواد بهنامیان

دانشجو: فاطمه گلمحمدی

زمان ارائه: 12|11|1399

سمینار کارشناسی ارشد خانم گلشید لک با عنوان «مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی»

عنوان سمینار: مکانیابی و مسیریابی وسایل حمل و نقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه قه

دانشجو: گلشید لک

زمان ارائه: 12/11/1399

سمینار کارشناسی ارشد خانم هانیه‌ محمدعلی‌زاده با عنوان « ارائه روش تصمیم گیری چند معیاره برای برون سپاری نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی»

عنوان سمینار: ارائه روش تصمیم گیری چند معیاره برای برون سپاری نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی

استاد راهنما: آقای دکتر امیرسامان خیرخواه قه

دانشجو: هانیه محمد علی زاده

زمان ارائه: 12/11/1399

سمینار کارشناسی ارشد خانم الهه سلطانی با عنوان «طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازی»

عنوان : طراحي آماری-اقتصادی نمودار کنترلي X تحت مدل شوک وایبول بر مبنای دو تابع زیان نامتقارن الینکس و درجه دوم در حالت فازی

نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهناميان

نام دانشجو: الهه سلطاني

زمان ارائه: سه شنبه 14 بهمن ساعت 10 صبح

سمینار کارشناسی ارشد خانم مرجان مجیدی با عنوان «عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداری»

عنوان سمینار: زمانبندی بهنگام کارگاه عمومی با در نظر گرفتن ریسک های پایداری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهنامیان

ارائه دهنده: مرجان مجیدی

زمان ارائه: 14 بهمن 1399 ساعت 10

Displaying results 1-10 (of 279)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

ویژه ها

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند